Speidere

Hei og velkommen til Royal Rangers, en informasjonsside som gir deg alt du behøver å vite om speiderlivet. Lurer du på om speiderlivet er noe for deg? Her kan du lese om kriteriene for å bli speider og selv gjøre deg opp en vurdering.

 

Speiderbevegelsen er en global organisasjon med nesten 40 millioner medlemmer fordelt over 150 ulike land. Den er dermed verdens største barne- og ungdomsorganisasjon, og byr på fantastiske naturopplevelser og minner for livet til alle sine medlemmer.

 

Vi håper vi klarer å overbevise deg om at speiderlivet er noe alle burde oppleve!

 

Alltid beredt

Et sentralt element i speiderbevegelsen er at alle medlemmer skal lære å bli ansvarsbevisste og selvstendige mennesker. Som speider lærer du å klare deg i naturen, med så få hjelpemidler som mulig. Speiderbevegelsen fungerer med andre ord som en livets skole, ved siden av vanlig skolegang, og skaper individer som kan dra mye egen nytte av erfaringene de gjør seg på speidermøte, leir eller andre speiderarrangementer.

 

Speideren er for alle, og enkelte speiderforbund lar deg bli speider fra før du kan gå og snakke. Såkalte familiegrupper gjør at man fra barnsbein av kan få et innblikk i hva speiderlivet har å by på, og selv velge om en ønsker å fortsette når en blir eldre. Det finnes ingen øvre aldersgrense for hvem som kan bli speidere, og selv voksne kan delta som frivillige eller ledere. Flere foreldre ønsker å delta aktivt i speidergruppen sammen med barna, noe speiderbevegelsen er svært positiv til.

 

Vennskap for livet

En av de beste argumentene for å la de små bli medlem av speideren så tidlig som mulig, er at det er med på å utvikle barnets sosiale egenskaper. Fokus på lek og å samarbeide med hverandre, selv om barna gjerne ikke kjenner hverandre fra før, står sentralt i speiderarbeidet. De aller fleste stortrives som speidere, som legger vekt på et inkluderende miljø hvor barn og unge støtter hverandre og hjelper hverandre oppnå bedre og bedre resultater. Her kan en danne vennskap som varer livet ut!

 

En inkluderende organisasjon

De to norske speiderforeningene, Norges speiderforening og Norges KFUK-KFUM-Speidere er begge bygget på kristne verdier. Likevel stilles det ikke krav til medlemmenes personlige tro eller mangel på religion. Med unntak av KFUK-KFUM-speiderne (som har bønn på programmet), er ikke den kristne troen spesielt fremtredende i de ulike speiderarrangementene. Her er det plass til alle!

 

Et annet vesentlig element som gjør speiderlivet særlig attraktivt for barn fra ulike sosiale strata er den relativt lave årsavgiften. Per i dag koster det rundt 400 kroner for hvert barn å være medlem av en norsk speiderforening. Dette inkluderer uniform, guide og alt av utstyr som speideren behøver.

 

Speiderbevegelsen

Speiderbevegelsen er en internasjonal barne- og ungdomsorganisasjon som oppstod for 110 år siden, da den tidligere britiske generalen Robert Baden-Powell avholdt verdens første speiderleir på øya Brownsea Island, utenfor den sør-engelske havnebyen Pool. Baden-Powell utga deretter boken «Speiding for Gutter» som dannet grunnlaget for den senere verdensomspennende speiderbevegelsen.

 

Flere prominente nordmenn, deriblant Chistian Dons og Hans Møller Gasmann, var involvert i den opprinnelige britiske speiderleiren. Dons og Gasmann brakte kunnskapen om bevegelsen til Norge, og i 1911 ble Norges Speidergutt-Forbund dannet, tett etterfulgt av Norges Speiderpikeforbund et par år senere.

 

I dag finnes det 32 ulike speidertropper kun i Norge, hvor de fleste er å finne rundt Oslo- og Akershus. Speiderbevegelsen kan i Norge deles inn i to foreninger: Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-Speidere (søsterorganisasjonen til den kristne internasjonale organisasjonen YMCA). KFUK-KFUM-speiderne har også en underavdeling som fokuserer på speiderarbeid i maritime omgivelser (sjøspeiderne). Av disse to hovedforeningene er Norges speiderforbund helt klart den største, med over 18 500 medlemmer. Begge organisasjonene tilhører den nasjonale bevegelsen Speidernes Fellsorganisasjon (SpF).