Hva gjør en speider?

Speiderbevegelsen er en global organisasjon, med omtrent 38 millioner medlemmer spredt over tropper fra 150 ulike land. Dermed sier det seg selv at speiderne ikke er en uniform gruppe mennesker, men et utrolig variert og sammensatt utvalg personer fra alle verdenshjørner. Til og med på nasjonalt nivå finnes det mange ulike speidertyper, som sjøspeidere og KFUM-KFUK-speiderne, for å nevne noen. Det er derfor ingen universell forklaring på hva en speider er eller gjør, ettersom at alle speidergrupper varierer avhengig av miljø og fokuspunkter.

 

Likevel er det noen elementer som speidere fra alle land vil kjenne igjen. Speiderbevegelsen er fremdeles tett knyttet til de originale verdiene som grunnleggeren, Robert Baden-Powell, fokuserte på, nemlig å utvikle medlemmene til å bli ansvarsbevisste og selvstendige mennesker. Speiding handler om samarbeid, på kryss og tvers av landegrenser, og om medmenneskelighet og det å ta vare på hverandre og på naturen. Selv om det finnes noen ateistiske speidergrupper, er de aller fleste speiderforbund forankret i kristne verdier. Det sentrale i det å være speider går igjen uansett geografisk tilhørighet: friluftsliv, vennskap, opplevelser og samarbeid.

 

Hvem er speiderne?

Helt fra speiderbevegelsens spede start har speiderne i hovedsak vært barn og ungdom med en kristen bakgrunn. De første speiderne var gutter, men det tok ikke lang tid før de første jentespeiderne (ofte kalt «meisene») ble dannet. Guttespeiderne og jentespeiderne startet som individuelle organisasjoner, men i dag tilhører speidere fra alle kjønn samme organisasjon, nemlig Norges Speiderforbund.

 

De fleste som blir engasjert i speiderbevegelsen har vært det fra de var små, og de yngste speidergruppene starter som regel når barna er 6 år gamle. Noen speiderforeninger (som for eksempel Norges KFUM-FKUF-speidere) arrangerer speideraktiviteter for enda yngre barn, i form av familiegrupper.

 

En utelukkende positiv faktum om speiderbevegelsen er at det er en inkluderende organisasjon, som ikke baserer seg på bakgrunn eller klasse. Selv om det er en kristen organisasjon, aksepteres barn og unge fra alle slags religioner og kulturer. Å være speider er også ikke noen stor økonomisk belastning for foreldre, da årsavgiften ligger på rundt 400 kroner.

 

Med mye frisk luft, artige aktiviteter og en positiv holdning til både individ og samfunn er speiderlivet lett å bli avhengig av. Speidermerkene går ikke ut på dato, og det er ingen øvre aldersgrense for å kunne kalle seg selv for speider. Som seniorene ofte sier: «Én gang speider, alltid speider!».

 

Typiske speideraktiviteter

Å være speider involverer deltagelse i en rekke aktiviteter, uansett vær og året rundt. For speidere står friluftsliv sentralt, og som kjent finnes det ikke noe som heter «dårlig vær», kun dårlige klær. Ved siden av å reise på speiderleir og lære å overleve i naturen, handler speiding om samfunnsengasjement, og speiderne oppfordres til å være aktive i sitt nærmiljø, hjelpe de mest utsatte gruppene i samfunnet og ta initiativ til å gjennomføre konstruktive og positive endringer.

 

Speiderbevegelsen fokuserer på å gradvis øke vanskelighetsgraden på speiderarbeidet og de ulike aktivitetene, og speiderne mottar dyktighetsmerker når de mestrer nye utfordringer og utvikler nye ferdigheter og evner. Disse speidermerkene er i form av broderte symboler på runde tøybiter, som speiderne selv må sy på skjorten sin. Merkene utdeles i en høytidelig seremoni, og det finnes egne sett med regler for hva som kreves for å gjøre seg fortjent til et merke. Merkene fungerer som ekstra motivasjon for speiderne til å gå det ekstra skrittet for å tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter. Et eksempel på en slik ferdighet er førstehjelp, stifinning og naturkjennskap.

 

For de aller minste handler speiding først og fremst om å ha det gøy, og kunnskap og ferdigheter læres gjennom lek og gruppearbeid. Fokuset er særlig på å lære å samarbeide med hverandre, selv om barna gjerne ikke kjenner hverandre fra før. Slik bygges det gradvis opp barnas evne til å stole på hverandre ved siden av å utvikle sin egen selvstendighet og ansvarsbevissthet.

 

Visste du at..?

  • I Norge finnes det omtrent 19 000 speidere, spredt over 30 ulike kretser, fra nord til sør og øst til vest i landet.
  • Speiderbevegelsen kan i år feire sin 110-årsjubileum, da den aller første speiderleiren ble avholdt i 1907, på Brownsea Island utenfor Poole i England.
  • Flere kjentfolk har en bakgrunn i speideren, deriblant Rolling Stones’ Mick Jagger og den avdøde stjernen David Bowie. Sistnevntes aller første opptreden var på speiderleir på Isle of Wight i 1958.