Speiderloven: Dette må du vite

Speiderloven er et sett av 7-10 regler som speidere sverger på å følge så lenge de er medlemmer av bevegelsen. Loven ble utformet av selve speiderbevegelsens gudfar, Robert Baden-Powell, så tidlig som i 1908, da han publiserte sin nå legendariske speiderguide, «Speiding for Gutter».

 

Speiderloven er selve grunnlaget som hele speidingen bygger på, og presenteres for alle nye medlemmer, uavhengig av alder. Alle speidere, uansett land, avsier speiderløftet basert på denne loven, og lover dermed å leve opp til bevegelsens idealer. Lovens ulike paragrafer har variert litt siden den først ble publisert og varierer fra speiderorganisasjon til speiderorganisasjon, men de opprinnelige ni punktene er fremdeles gjeldende, selv om språket har blitt forenklet litt over tid.

 

Opprinnelse

Speiderloven avledes trolig fra lignende regelbøker fra tidligere nordamerikanske og britiske ungdomsklubber. Da general Baden-Powell skrev sin «Speiding for Gutter» i 1908, lot han seg inspirere av arbeidet til Ernest Thompson Seton, som hadde grunnlagt den speiderlignende organisasjonen «Woodcraft Indians» i Canada og USA i 1902. Seton selv hadde utarbeidet en rekke lover og regler for medlemmene sine i boka «Woodcraft Guide (The Birch-Bark Roll)». Mens Setons guide er mer en slags sett av praktiske regler og instruksjoner («Ikke lek med ilden»), er Baden-Powells speiderlov basert på idealer som fungerer som en slags filosofi for speiderbevegelsen. Men det er all grunn til å anta at generalen lot seg fascinere og inspirere av Setons arbeid.

 

Baden-Powells opprinnelige speiderlov er formulert i ni grunnleggende paragrafer, og disse punktene danne grunnlaget for speiderlovene som ble etablert hvor enn speiderforeninger oppstod i resten av verden. Baden-Powells opprinnelige paragrafer (basert på den norske speiderforenings far, H. Møller Gasmans oversettelser):

 1. En speider er sanndru. Hans æresord skal alle speidere ubetinget stole på.
 2. En speider er trofast (lojal) mot alle foresatte. Han utfører hvert oppdrag villig og raskt.
 3. En speider er hjelpsom, også når det koster ham personlig offer – og han tar aldri imot penger for det. Han gjør hver dag sin «gode tørn».
 4. En speider er alles venn og enhver annen speiders bror.
 5. En speider er høflig, vennlig og ridderlig mot alle – fattige og rike, høye og lave. En speider er aldri snobbet. Han tar forholdene som de er. Han prøver å finne ut de beste sidene hos sin kamerat.
 6. En speider er dyrenes venn.
 7. En speider er lydig. Også når han får en ordre han ikke liker, utfører han den. Det er disiplin.
 8. En speider er glad og vinner over alt vanskelig og leit med et lyst sinn. – Med en frisk melodi driver han det onde lune og alt mismot vekk. Han bruker aldri grov munn, rå snakk eller banning.
 9. En speider er selvhjulpen, så han minst mulig faller andre til byrde. Han er sparsom på en forstandig måte uten å være gjerrig.

 

 

Speiderloven i Norge

Baden-Powells speiderlov ble innført i Norge helt siden oppstarten av den norske speiderbevegelsen i 1911. Den bygget på de opprinnelige ni punktene, men fikk i 1952 et tiende punkt, nemlig «En speider er ren i tanker, ord og gjerninger».

 

Både Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-Speidere benyttet disse ti punktene opp til 2016, da de to organisasjonene ble enige om å ha hver sin speiderlov. Denne avgjørelsen ble tatt etter en lang revisjonsprosess i begge organisasjonene, hvor speidere fra alle organisasjonsnivåer kom med sine innspill, og de to partene kom til slutt til en enighet om at det var behov for en endring. De nye speiderlovene, etter endringen i 2016, lyder som følgende:

 

Norges speiderforbund:

 1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
 4. En speider er en god venn.
 5. En speider er ærlig og pålitelig.
 6. En speider kjenner naturen og verner om den.
 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

 

Norges KFUK-KFUM-speidere:

 1. En speider er åpen for Gud.
 2. En speider er en god venn.
 3. En speider kjenner og tar vare på naturen.
 4. En speider er til å stole på.
 5. En speider er nøysom.
 6. En speider arbeider for fred.
 7. En speider tar ansvar og viser vei.