Norges KFUK-KFUM-speidere

Norges KFUK-KFUM-speidere er en kristen speiderorganisasjon for barn og ungdom, med over 11.000 medlemmer fordelt over 250 grupper spredt over hele Norge. Speiderorganisasjonen ble dannet i oktober 2003, ved en sammenslåing av Norges KFUF-speidere og Norges KFUM-speidere. Norges KFUK-KFUM tilbyr speideropplegg for barn og ungdom i alle aldersgrupper, fra seks år og oppover. Arbeidet drives i lokale grupper som enten er kjønnsblandet eller delt.

 

En kristen organisasjon

Alle speiderorganisasjoner som inngår i Norges speiderforbund (NSF) har en kristen orientering, og Norges KFUK-KFUM-speidere er selvsagt intet unntak. Målet til organisasjonen er å drive et speiderarbeid som hjelper barn og unge med å utvikle sin kristne tro, samtidig som de blir oppdratt til å være bevisste på sitt samfunnsansvar og selvstendige mennesker med forståelse for sine medmennesker og respekt for naturens verdi.

 

KFUK-KFUM-speiderne legger stor vekt på speiderloven («En speider er åpen for Gud og hans ord») og speiderløftet («I tro på Guds hjelp lover jeg: å tjene Gud hjelpe andre og leve etter speiderloven») , som begge er sterkt forankret i den kristne tro. Organisasjonen har internasjonale tilknytninger til andre kristne organisasjoner, deriblant World Alliance of YMCAs og World YWCA («Young Men’s Christian Association»), hvor Norges KFUK-KFUM også er medlem. KFUK-KFUM-speiderne er også medlem av de internasjonale speiderorganisasjonene WOSM (gutter) og WAGGGS (jenter).

 

Speiderarbeidet

Som andre speiderorganisasjoner tilbyr Norges KFUK-KFUM et bredt utvalg aktivitetstilbud for barn og ungdom. Tilbudene er med på å fremme en kjærlighet for naturen, vennskap, lagarbeid og læring som hos de fleste speidere varer livet ut. KFUK-KFUM-speiderne fokuserer på å lære medlemmene sine om lederskap fra en ung alder, og bygger gradvis opp med større og større utfordringer etterhvert som at speiderne blir eldre. Slik utvikles barna til å bli aktive, engasjerte og ansvarsfulle medmennesker. Et av målene til Norges KFUK-KFUM er at medlemmene, enten de er barn, ungdom eller voksne, skal kunne utvikle seg som helhetlige mennesker med «ånd, sjel og kropp».

 

Speidermetoden

KFUK-KFUM-speiderne bruker en uformell metode for læring kalt «speidermetoden». Denne metoden skiller seg fra tradisjonell skole- eller kurslæring ved at den er en pedagogisk helhet som kombinerer praktisk arbeid med teoretisk informasjon. KFUK-KFUM har integrert speidermetoden for alt som finner sted av speiderarbeid.

 

Speidermetoden er definert som 9 punkter:

 • Lov og løfte: Refererer til speiderløftet og speiderloven.
 • Patruljesystemet: Patruljesystemet betyr i praksis at barn ledes av andre barn eller unge ledere. Systemet bidrar til å skape fellesskap og en følelse av at alle medlemmer er like mye verdt.
 • Personlig utvikling: Hver enkelt speider er aktivt involvert i sin egen utvikling. Dette fører til en følelse av mestring og gir økt selvtillitt.
 • Symboler og seremonier: Høytidelige handlinger som gjentas ved flere anledninger. Speideropptagelse, speiderhilsen og flaggheis er noen eksempler.
 • Friluftsliv: Naturen brukes til lek, læring og samarbeid, samtidig som at speiderne lærer å respektere miljøet.
 • Lek: Lek har en sentral plass i speiderarbeidet, og brukes blant annet for å lære barna å samarbeide og å utvikle sin konsentrasjonsevne og kreativitet.
 • Samfunnsdeltakelse: Speiderne oppfordres til å engasjere seg i sitt nærmiljø, å verne om miljøet og å passe på sine medmennesker.
 • Læring gjennom opplevelse og refleksjon: Speiderne blir oppfordret til å selv reflektere over sin egen læring og selve læreprosessen.
 • Ungt lederskap – voksent nærvær: Speiderne blir oppfordret til å uttrykke sine egne meninger og vise ansvar fra en tidlig alder.

 

Speidergrupper

Norges KFUK-KFUM-speidere består av 20 speiderkretser fordelt over hele landet, fra nord til sør og øst til vest. De ulike kretsene tilbyr speiderarbeid for barn og unge fra alle alderstrinn, og fordeler medlemmene inn i følgende aldersgrupper:

 

 • Oppdagere: 1. og 2. klassetrinn. Fokus for denne gruppen er på aktiviteter som lek og oppdagelsesturer i nærmiljøet.
 • Stifinnere: 3. og 4. klassetrinn. Her lærer de unge speiderne å utforske naturen gjennom lek og læring.
 • Vandrere: 5. til 10. klassetrinn. Speiderne er nå modne nok til å fokusere på ledertrening. Samtidig fokuserer speiderarbeidet på samarbeid og utvikling av vennskap.
 • Rovere: fra fullført 10. klassetrinn til fylte 25 år. De eldste speiderne er klare for å ta på seg mer utfordrende opplevelser og organisere fellesskap i en større sammenheng (både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå).
 • Ledere: Lederutvikling er et tilbud for voksne entusiaster, med eller uten speiderbakgrunn og tidligere ledererfaring. Foreldre til de yngre speiderne engasjerer seg ofte som ledere.