Sjøspeidere

Sjøspeidere er en underavdeling av speidere som tilhører Norges Speiderforbund, men som fokuserer mer på det maritime miljøet enn på innlandet. Med en så lang og variert kystlinje som vi finner i Norge, er det bare naturlig at de friluftselskende speiderne også ønsker å utøve sitt arbeid også her.

 

Disse gruppene legger særlig vekt på speiderarbeid i maritime omgivelser, med den praktiske og fysiske treningen som hører med til båtlivet. Speiderne får også ekstra opplæring og trening i båtvett, sikkerhet til sjøs og båtbruk, men følger også det vanlige treningsprogrammet for speidere, som fokuserer på eget ansvar, samarbeid og medbestemmelse. Gjennom teorietisk opplæring og praktiske oppgaver lærer speiderne å fortøye og fendre en båt, samt om vedlikehold og bruk av ulike båttyper.

 

Det forventes at sjøspeiderne etterhvert kan delta som mannskap på større båter, og flere av medlemmene bygger på denne erfaringen i sin videre karriere. Per i dag finnes det 18 sjøspeidergrupper i Norge.

 

Sjøspeidernettverket

Sjøspeidernettverket er et nettverk av alle gruppene i Norges Speiderforbund som aktivt fokuserer og driver med sjøspeiding. Her er også alle ledere og rovere fra disse gruppene forbundet. Nettverket har en koordinator som står for kommunikasjonen mellom sjøspeiderne og det sentrale NSF. Denne personen tar initiativ til tiltak som gjør at aktiviteten i dette nettverket øker, i tillegg til å planlegge og ta initiativ til arrangementer for sjøspeiderne, som seminarer, leirer og lignende. Koordinatoren er også ansvarlig for å foreslå prosjektleidere for speiderkomiteen («Komite speiding», KS). Nettverkskoordinatoren oppnevnes av KS og sitter for en periode på 2 år om gangen, selv om denne perioden kan forlenges.

 

Sentrale sjøspeiderarrangementer

Kontaktseminar: Dette er et årlig arrangement som finner sted den tredje helgen i januar. Seminaret er i hovedsak ment for ledere og rovere i nettverket, men andre administrative personer deltar som regel også. Kontaktseminaret er i praksis et slags årsmøte for alle som er involvert i sjøspeidermiljøet. Her diskuteres saker av felles interesse, som fremtidige arrangementer, sjøspeider-programmet og generelle prinsipper.

 

SjøPeff: «Peff» er et annet ord for patruljeføreren, som er den høyeste lederfunksjonen det er mulig å oppnå i en speidergruppe. En sjøpeff er en tilsvarende funksjon for sjøspeiderne, og SjøPeff er kurset for alle vordende peffer som har sjøen som arbeidsfelt. Kurset arrangeres annenhvert år rundt mai eller juni, og er åpent for alle patruljeførere og assistenter i Norges Speiderforbund. For å delta på dette peffkurset er det likevel å foretrekke at du har har satt sjøbein før, på grunn av den omfattende båtbruken.

 

Emnekurs/Seilas: Dette et et årlig arrangement som finner sted i slutten av august, enten i form av et emnekurs i sjøspeiding eller en stor, felles seilas. Emnekursene tar for seg temaer som kan være av teoretisk, praktisk eller teknisk art, som alle er av særlig interesse for ledere og rovere. Seilasene er arrangementer hvor de teoretiske eller tekniske temaene som tas opp i emnekursene settes ut i praksis i form av en lengre ekskursjon på havet. Disse arrangementene er også særlig spennende for sjøspeiderne som ellers ikke har tilgang til større fartøy i sitt daglige speiderarbeid. I fjor ble emnekurset arrangert med Søgne Sjø som arrangør og i år arrangeres kurset av Sandnes Sjø.

 

Sjøspeiderleir: Akkurat som «vanlige» speidergrupper, arrangerer også sjøspeiderne en stor, landsomfattende leir for sine medlemmer. Denne nasjonale leiren finner sted hvert fjerde år siden den først ble arrangert i 1986. Leiren følger den tradisjonelle speiderformen og varer omtrent en uke, men har sjøen som hovedfokus og ramme for alle aktivitetene. Neste sjøspeiderleir finner sted i 2018 og arrangeres av Sandnes sjø.

 

Armadaer: En armada er en internasjonal eskadreseilas hvor en stor samling av seilbåter reiser mot samme mål. Armadaer har blitt arrangert av sjøspeidermiljøet siden 1995, da norske, polske, britiske, danske, islandske, nederlandske og finske sjøspeidere møttes til en internasjonal jamboree i Nederland. Siden har armadaer blitt arrangert med jevne mellomrom, med en destinasjon som varierer hver gang.

 

Annet: Det arrangeres stadig andre prosjekter for nettverket av sjøspeidere, som er med på å holde sjøspeidermiljøet attraktivt for nye medlemmer. Hvert tredje år sender nettverket en representant til det europeiske sjøspeiderforumet Eurosea, hvor temaer som er aktuelle for alle sjøspeidere diskuteres.