10 grunner til å bli speider

For utenforstående kan speiderlivet virke attraktivt men også til en viss grad mytisk. Hva er egentlig greien med alle reglene, uniformene og ritualene som denne gruppen av velorganiserte barn og unge praktiserer? Først og fremst, speiderbevegelsen er ingen kult, men verdens største barne- og ungdomsorganisasjon, med over 30 millioner medlemmer fordelt over 150 ulike land. Bevegelsen fokuserer på å lære barna opp til å bli ansvarsbevisste mennesker, som lever i takt med naturen og bryr seg om sine medmennesker.

 

10 gode grunner til å bli speider

 1. Alle kan være med. Speiderforeningen i Norge er en inkluderende organisasjon, som slipper inn alle, uavhengig av religion, etnisitet eller økonomi. Selv om speiderbevegelsen bygger på kristne verdier, er ikke speidermøtene preget av kristne ritualer (med unntak av KFUK-KFUM-speiderne). Her har alle lov til å praktisere sin tro (eller mangel på tro).

  Å bli speider krever heller ikke store årlige bidrag fra foreldrene. Årsavgiften til Norges Speiderforening er i dag på rundt 400 kroner, et betydelig lavere beløp enn både musikkskole og organiserte idretter.

 2. En etablerer sunne vaner og en sunn livsstil fra en tidlig alder. Jo tidligere en blir glad i å være aktiv og sunn, desto enklere er det å vedlikeholde disse vanene senere i livet. Speiderne bruker mye tid på å være aktive og gå lange turer i skog og mark. Dette danner grunnlaget for en livslang turglede, og hjelper speideren med å opprettholde en sunn livsstil senere i livet.
 3. En får venner for livet. Fokus på samarbeid og gruppearbeid står sentralt i speiderbevegelsen, og barna får venner utenfor de typiske skolevennene, og har dermed en god anledning til å utvikle sine sosiale egenskaper fra en tidlig alder.
 4. Du lærer å ta ansvar. Selv de aller minste speiderne lærer tidlig å ta ansvar for sine egne handlinger og læring. Denne lærdommen bærer de fleste med seg også senere i livet.
 5. Du blir en leder. Som speider oppfordres du til å ta på deg lederansvar fra en tidlig alder. Barna ledes av jevnaldrende takket være patruljesystemet, og lærer å stole på hverandre mens en voksen passer på at alt går fint for seg. For eldre speidere (rovere) arrangeres det også egne kurs i lederskap. Disse kunnskapene kommer godt med senere i livet, også når du skal inn på arbeidsmarkedet.
 6. Speidere klarer seg (nesten) overalt. Et vesentlig punkt i speiderprogrammet er å lære å klare seg i naturen med så få tekniske hjelpemidler som mulig. Dette er med på å utvikle kreativitet og kløkt hos speiderne fra barnsben av.
 7. Du kan få venner fra alle verdenshjørner. Som speider er du en del i en verdensomspennende bevegelse som inkluderer medlemmer fra mer enn 150 land. Dette byr også på anledninger til å reise på internasjonale speidertreff og opprette bånd med likesinnede på kryss og tvers av landegrenser.
 8. Helt fantastiske naturopplevelser! Som speider kan du delta på årlige sommerleirer sammen med troppen din og speiderleirer på nasjonsnivå. Flere speidergrupper treffes også ukentlig og utforsker hva nærmiljøet har å by på av naturopplevelser. Speiderforeningen gir deg anledning til å oppleve alt det fantastiske den norske naturen har å by på til fots (eller sjøs), og legger grunnlaget for en livslang følelse av tilhørighet i samsvar med skog og mark.
 9. Du klarer deg uten internett. Det er nesten umulig å forestille seg et liv uten internett i dag, og uansett hvor en går finner en mennesker som sitter med nesa i en smarttelefon. Det faktum at det moderne internettet ikke er stort eldre enn ti år gammelt er vanskelig å tro, og flere og flere barn vokser opp med nettet som en naturlig del av Maslows behovspyramide. Speideren byr på et avbrekk fra det teknologiske og gir barna et velkomment pust i bakken og ekte fritid, uten behovet for å sjekke mobilen absolutt hele tiden.
 10. Det er moro! Sist men ikke minst, det å være speider byr på masse morsomme aktiviteter og et felleskap det ellers er vanskelig å finne. Gjennom lek og moro lærer barna de viktigste speideridealene som handler om å ta ansvar og å bygge opp fellesskapet.