Speidere i Las Vegas

Speidere har vært rundt i lange tider, og det gjelder også i Amerika. Her finnes det to avdelinger så å si, og det er «Boy Scouts of America» og «Girl Scouts of the USA». De siste er vel kanskje mest kjent for oss som ikke bor i Amerika, for de ofte dukker opp i filmer der de kommer trekkende med vognen sin og skal selge kaker, noe som kanskje er litt smått ironisk ettersom Las Vegas er mest kjent i Norge for sine mange kasinoer, mens Norge som har ingen kasinoer, fullfinansierer de fleste av sine veldedige og frivillige organisasjoner – dels med midler fra tipping og pengespill.

Boy Scouts of America

«Boy Scouts of America» (BSA) er den største speiderorganisasjonen i Amerika. De har omtrent to og en halv million medlemmer og nesten en million frivillige voksne. Guttespeiderne ble opprettet i 1910, og siden den gang har mer enn 110 millioner amerikanere en eller annen gang deltatt i programmene foreningen tilbyr. Noen er med bare for en liten stund mens de er unge, mens andre blir værende i foreningen så å si livet ut. Visste du forresten av foreningen med amerikanske guttespeidere var en av grunnleggerne bak organisasjonen «World Organization of the Scout Movement», som ble grunnlagt i 1922?

Målet til BSA

Foreningen for amerikanske guttespeidere har ett mål, og det er å lære medlemmene å bli ansvarlige borgere. De skal også utvikle sin karakter, samt lære å klare seg selv. Alt dette skjer gjennom deltagelse i aktiviteter ute i naturen, utdannelsesprogram som foreningen har og karriereorienterte program i samarbeid med andre organisasjoner i samfunnet. Speiderne skal opplæres i verdier som pålitelighet, å være god borger samt få egenskaper om livet ute i naturen. De deltar i mange spennende aktiviteter, som camping, fjellturer og så videre. I USA finnes det flere baser der speidergruppene fra hele landet kommer for å samles og delta i disse karakteroppbyggende aktivitetene. Northern Tier ligger i Minnesota, Manitoba og Ontario, Philmont Scout Ranch ligger i New Mexico, Sea Base er i Florida og Summit Bechtel Reserve er i West Virginia.

Inndeling i ulike nivåer

Speideravdelingene er delt inn i ulike nivåer i henhold til alder. Den første kalles “Cub Scouting” og er for gutter mellom sju og elleve år. Da går de over til «Boy Scouting» og her er de frem til de er 18. Det skal mange frivillige til for å drive speiderbevegelsen og de får blant annet lokal hjelp fra kirker, klubber og ulike utdannelsessystemer.

Girl Scouts of the USA

Jentene har selvfølgelig også sin egen speiderbevegelse. Denne kalles for «Girl Scouts of America» (GSUSA) og blir ofte bare referert til som jentespeiderne. Denne foreningen er ikke bare for jentene som lever i USA, men også for alle amerikanske jenter som befinner seg i utlandet. Foreningen ble grunnlagt av Juliette Gordon Low tilbake i 1912, og skyldtes et møte mellom henne og grunnleggeren av speiderbevegelsen, Robert Baden-Powell.

 

Jentespeideren skal bidra til at jenter blir selvstendige. Her promoteres medfølelse, mot, selvtillit, karakter, lederskap, entreprenørskap, og en aktiv deltagelse i samfunnet. Alt dette bygges opp gjennom aktiviteter som deltakelse i samfunnet, opplæring i førstehjelp, camping og ved å få merker som bevis på tillært kunnskap. Når de oppnår sine mål kan jentespeiderne bli belønnet med både gull, sølv og bronsje.

Speidere i Las Vegas

Når det kommer til speidere er ikke Las Vegas så veldig annerledes enn andre amerikanske byer. Speiderne finnes også her, og de har en stor og fin organisasjon med hele 10 avdelinger fordelt på både den nordlige og sydlige delen av byen. De har også en egen avdeling for de med hispanic-opprinnelse.

 

Det foregår ganske mye blant speiderne i Las Vegas, blant annet arrangeres det flotte campingopplevelser og samlinger der speiderne kan ta sine merker. Det er årlige middager og det er spesielle fjellturer. Naturen i og rundt Las Vegas er fantastisk, og den brukes mye av speiderne gjennom hele året for å oppnå de ferdighetene de trenger.